กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2567

| 199 view
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยรักษาการกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในการมอบสิ่งของจำเป็น อาทิ เสื้อกันฝน ร่ม ชุดชั้นในสำหรับเด็กชายและเด็กหญิง ให้แก่องค์กร Bal Asha Trust ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลเด็กกำพร้า จำนวนกว่า 50 คน โดยมีนาย Sunil Arora ตำแหน่ง Executive Director ขององค์กร Bal Asha Trust เป็นผู้แทนในการรับมอบสิ่งของดังกล่าว ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ ทั้งนี้ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ดังกล่าวด้วย
 
โอกาสนี้ ผู้แทนองค์กร Bal Asha Trust ได้แสดงความขอบคุณ พร้อมทั้งถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้วย
------------------------------
On 6 June 2024, the Royal Thai Consulate-General in Mumbai hosted a royal volunteer activity for public service under the theme "Have and Share," in honor of Her Majesty the Queen's birthday, celebrated on 3 June 2024. This event was organized as a royal merit offering.
 
The Acting Consul-General presided over the ceremony, during which essential items such as raincoats, umbrellas, and underwear for boys and girls were donated to the Bal Asha Trust, an organization that supports over 50 orphans. Mr. Sunil Arora, Executive Director of the Bal Asha Trust, received the donations on behalf of the organization. The event took place at the Consulate’s Office, with participation from consulate-general officials and staff.
 
On this special occasion, Mr. Sunil Arora expressed his heartfelt gratitude for the generous contributions and extended his best wishes to His Majesty the King, Her Majesty the Queen, and all members of the royal family.
IMG_0049 IMG_0051   IMG_0053   IMG_0056  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ