สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ (Mumbai)

รายละเอียดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ
(Mumbai)

ที่ตั้ง

12th floor, Express Towers, Barrister Rajni Patel Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021

วันที่ทำการ

Monday-Friday 09.00-12.00 hrs.and 13.30-17.00 hrs.

เวลาทำการของวีซ่า

Visa Application and Collection : www.th.ckgs.in

เบอร์ติดต่อ

(91-22) 2282-3535 /2282 2061/2282 1628

แฟ็กซ์

(91-22) 2282-1525

อีเมล

เว็บไซต์

รายชื่อบุคลากร

Consul-General
(Consul-General)

- นายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์
(MR. DONNAWIT POOLSAWAT)

Deputy Consul-General
(Deputy Consul-General)

- นางสาวณัฐสุดา เมตตาประเสริฐ
(MISS NATTASUDA METTAPRASERT)

Consul
(Consul)

- นางสาวนวลแพร บุนนาค
(MISS NUANPRAE BUNNAG)

- นายชุตินันท์ กลิ่นมาลัย
(MR. CHUTINAN KLINMALAI)

Vice-Consul
(Vice-Consul)

- นางสุนทรี สุขขำ
(MRS. SUNTAREE SUKKHAM)

รายละเอียดสำนักงาน
(Office)

Thai Trade Center

ที่ตั้ง

3rd Floor, Express Towers, Nariman Point, Mumbai 400-021

เบอร์ติดต่อ

Tel. (91-22) 2283 0242-3

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax : (91-22) 2284 6859

ตำแหน่ง

Executive Director of Thai Trade Center and Consul (Commercial)

ชื่อ-สกุล

น.ส.สุพัตรา แสวงศรี
(MISS SUPATRA SAWAENGSRI)

ตำแหน่ง

Deputy Director of Thai Trade Center and Vice Consul (Commercial)

ชื่อ-สกุล

นายธนภัท แสงอรุณ
(MR TANAPAT SANGAROON)

Thailand Board of Investment, Mumbai

ที่ตั้ง

12th floor, Express Towers, Barrister Rajni Patel Marg, Nariman Point, Mumbai 400 021

เบอร์ติดต่อ

Tel. (91-22) 2204 1589

อีเมล


ตำแหน่ง

Director of Thailand Board of Investment

ชื่อ-สกุล

นางสาวณคริศร คล้ายแก้ว
(MISS NAKRISORN KLAIKEOW)

Tourism Authority of Thailand, Mumbai Office

ที่ตั้ง

No.123/124, 12th Floor, Mittal Chamber,Barrister Rajni Patel Marg, 228 Nariman Point, Mumbai- 400 021 India

เบอร์ติดต่อ

Tel. (91-22) 2202-0264-65

อีเมล

แฟ็กซ์

Fax. (91-22) 22042729

ตำแหน่ง

Director of TAT\'s Mumbai Office

ชื่อ-สกุล

นายอิษฎา เสาวรส
(MR. ISADA SAOVAROS)

ตำแหน่ง

Assistant Director of TAT\'s Mumbai Office

ชื่อ-สกุล

นายอรรถพล ทวีสมุทร
(MR. AUTTAPON THAWESUNTORN)