เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานนวดสปาใน "อินเดีย"

เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานนวดสปาใน "อินเดีย"

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2566

| 3,900 view

เตือนคนไทยที่จะเดินทางไปทำงานนวดสปาใน"อินเดีย" 🇮🇳
คนไทยที่จะไปทํางานนวดสปาหลายรายใช้วิธีการขอวีซ่าเพื่อไปติดต่อธุรกิจในอินเดีย ซึ่งจะสามารถอาศัยอยู่ในอินเดียได้นานกว่าการขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว แต่เมื่อเดินทางไปถึงอินเดียแล้ว กลับประกอบอาชีพในร้านสปาหรือร้านนวดซึ่งเป็นการใช้วีซ่าผิดประเภท เมื่อถูกจับจะถูกตั้งข้อหาใช้วีซ่าผิดประเภทหรือการอยู่เกินกําหนด และจะไม่สามารถประกอบอาชีพ และไม่สามารถเดินทางออกจากอินเดียได้ จนกว่าคดีจะสิ้นสุด ทั้งนี้ ศาลอินเดียพิจารณาคดีเป็นเวลานาน (อาจนานกว่า 2-3 ปี)

✅ ข้อควรรู้
🟢 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปทำงานในอินเดียให้ถูกต้องตามกฎหมาย
🟢 ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของนายจ้างหรือผู้ที่ชักชวนไปทำงาน รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เงื่อนไขการทํางาน สัญญาจ้างงาน สภาพความเป็นอยู่ ค่าตอบแทน เป็นต้น โดยละเอียด
🟢 หลีกเลี่ยงการใช้วีซ่าผิดประเภท
🟢 นําสัญญาจ้างงานติดต่อกรมการจัดหางานเพื่อพิจารณา

ข้อควรระวัง‼️
🔴 อาจไม่ได้รับค่าตอบแทนหรือสวัสดิการตามที่ตกลงกัน
🔴 ถูกยึดหนังสือเดินทางและกักขังหน่วงเหนี่ยว และถูกเรียกเงินค่าชดเชย หรือค่าดำเนินการ หากต้องการยกเลิกสัญญาหรือเดินทางกลับไทย
🔴 ถูกบังคับให้ทำงานผิดกฎหมาย
🔴 อาจถูกตํารวจจับและใช้เวลานานในการดำเนินคดี

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ