ประกาศของสถานกงสุลใหญ่ฯดูทั้งหมด

18 พ.ค. 2565

Announcement No. 9/2565 Standard Qualification for Visa Processing Service Company

8 ก.พ. 2565

Announcement No. 3/2565 Advisory on visa fraud case

3 ก.พ. 2565

Announcement No. 2/2565 : Resumption of visa and consular section

11 ม.ค. 2565

การปรับเปลี่ยนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

4 ต.ค. 2564

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การลดจำนวนวันกักกันบุคคลเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

30 ก.ย. 2564

Announcement : Eligible Visa Processing Service Company
ดูทั้งหมด