ข่าวเด่น / Top Storiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
ประกาศของสถานกงสุลใหญ่ฯดูทั้งหมด

29 ก.ย. 2566

Announcement No. 8/2023: Eligible Visa Processing Service Company

4 ก.ย. 2566

Announcement - Standard Qualification for Visa Processing Service Company

27 เม.ย. 2566

ประกาศ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

27 มี.ค. 2566

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง วิธีแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

27 มี.ค. 2566

ประกาศ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร

26 ก.ย. 2565

Announcement No. 14/2022 Eligible Visa Processing Service Company
ดูทั้งหมด
บทความดูทั้งหมด
สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

17 พ.ย. 2560

ส่องโอกาสไทยในรัฐมหาราษฏระและรัฐคุชราต จากระบบภาษีใหม่ GST ของอินเดีย

6 ก.ค. 2560

จาก Make in India สู่ Buy in India อีกก้าวกับการหนุนอุตสาหกรรมในประเทศ

14 มิ.ย. 2560

อินเดียเร่งเครื่อง หวังดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

8 พ.ค. 2560

บริษัท Nomura อินเดีย หนุน Start up ทั่วโลกพัฒนา Fintech

21 เม.ย. 2560

การพัฒนาพื้นที่รอบทางด่วน Nagpur-Mumbai Supercommunication Expressway

18 พ.ค. 2559

ดูทั้งหมด