รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดูทั้งหมด
รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำวัน
ดูทั้งหมด
ประกาศของสถานกงสุลใหญ่ฯดูทั้งหมด

21 ก.ย. 2564

Announcement : Resumption of COE and Visa Issuance

18 พ.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ฉบับที่ 3/2563

27 มี.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

19 มี.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง การให้บริการกงสุล

13 มี.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่องการระงับการตรวจลงตรา Visa On Arrival และระงับการยกเว้นวีซ่า

13 มี.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
ดูทั้งหมด