ข่าวเด่น / Top Storiesดูทั้งหมด
ดูทั้งหมด
รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดูทั้งหมด
รายงานสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำวัน

12 ก.พ. 2563

ดูทั้งหมด
ประกาศของสถานกงสุลใหญ่ฯดูทั้งหมด

18 พ.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ฉบับที่ 3/2563

27 มี.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 6/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

19 มี.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ เรื่อง การให้บริการกงสุล

13 มี.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่องการระงับการตรวจลงตรา Visa On Arrival และระงับการยกเว้นวีซ่า

13 มี.ค. 2563

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ฉบับที่ 3/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)

3 มี.ค. 2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง สถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19)
ดูทั้งหมด
นานาสาระ ดูทั้งหมด
คำเตือนสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

4 เม.ย. 2557

ข้อตกลงระดับการให้บริการงานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ในต่างประเทศ

23 ก.ค. 2557

สัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง

17 พ.ย. 2560

ส่องโอกาสไทยในรัฐมหาราษฏระและรัฐคุชราต จากระบบภาษีใหม่ GST ของอินเดีย

6 ก.ค. 2560

จาก Make in India สู่ Buy in India อีกก้าวกับการหนุนอุตสาหกรรมในประเทศ

14 มิ.ย. 2560

ดูทั้งหมด