รัฐมหาราษฏระเปิดโอกาสให้สายการบินขนาดเล็กทำการบินระหว่างเมือง

รัฐมหาราษฏระเปิดโอกาสให้สายการบินขนาดเล็กทำการบินระหว่างเมือง

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 2,799 view

รบ. รัฐมหาราษฏระจะปรับเปลี่ยนนโยบายด้านการบินภายในรัฐฯ โดยจะอนุญาตให้สายการบินขนาดเล็กสามารถยื่นประมูลเพื่อทำการบินระหว่างเมืองที่มีระยะเวลาบินน้อยกว่า 1 ชั่วโมง อย่างไรก็ดี รบ. กลางกำหนดให้สายการบินที่ได้รับสัมปทานสามารถขายบัตรโดยสายในราคาไม่เกิน 2,500 รูปี (ประมาณ 1,300 บาท) ต่อคนต่อเที่ยว โดย รบ. จะมีเงินอุดหนุนแก่สายการบิน และจะจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่มีผู้โดยสายน้อยกว่าร้อยละ 75 นอกจากนั้น สายการบินจะได้รับสิทธิประโยชน์สำหรับจ่ายค่านำเครื่องลงและค่าจอดเครื่องบินในอัตราพิเศษ

นโยบายนี้นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกด้านธุรกิจและสนับสนุนนโยบาย “Make in Maharashtra” แล้ว ยังเป็นการกระตุ้นการเดินทางโดยเครื่องบินระหว่างเมืองต่าง ๆ อาทิ ออรังกาบาด (Aurangabad) นาสิก (Nashik) เศอดี (Shirdi) นาคปู (Nagpur) ชัลคาว (Jalgaon) สะตารา (Satara) โสลาปุระ (Solapur) โกลหาปุระ (Kolhapur) ทั้งนี้ ปัจจุบันรัฐมหาราษฏระมีสนามบินทั้งหมด 24 แห่ง แต่มีเพียง 4 สนามบิน    ที่เปิดใช้บริการ ในขณะที่สนามบินอื่น ๆ จะใช้เฉพาะในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เกิดเหตุฉุกเฉิน หรือต้อนรับบุคคลสำคัญเท่านั้น

นโยบายดังกล่าวจะสามารถปรับใช้ได้ภายใน 3 เดือนข้างหน้า ซึ่งจะส่งผลให้รัฐมหาราษฏระเป็นรัฐเดียวที่มีเครื่องบินขนาด 30 – 50 ที่นั่งบินผ่านระหว่างเมืองต่าง ๆ ภายในรัฐ