เมืองมุมไบจะขายที่ดิน 5,000 แปลงให้แก่ผู้เช่าที่ดิน

เมืองมุมไบจะขายที่ดิน 5,000 แปลงให้แก่ผู้เช่าที่ดิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 1,708 view

         รบ. มหาราษฏระได้มีมติให้ที่ดินจำนวน 5,000 แปลง ทั่วเมืองมุมไบสามารถซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ได้บนพื้นฐานการครอบครอง  ซึ่งความพยายามของ รบ. มหาราษฏระในครั้งนี้ จะทำให้เกิดการผ่อนปรนเรื่องการถือครองที่ดิน รวมถึงการสามารถซื้อที่ดิน เดิมการอนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณะเพื่อ   ถือครองมีข้อจำกัดเฉพาะเรืองการใช้ประโยชน์และผู้ถือครองที่ดินคือ รัฐบาล ซึ่งการเปลี่ยนแปลงการอนุญาตเป็นเจ้าของที่ดินจะเป็นการยกเลิกข้อจำกัดเดิมและทำให้เกิดการถ่ายโอนสิทธิไปยังผู้ถือครองที่ดิน โดยหากมติ/กฎหมายผ่านสำเร็จ ผู้ถือครองสามารถนำไปทำประโยชน์ได้ทั้งการอยู่อาศัยและเชิงพาณิชย์

         นาย Eknath Khadse  รมว. การคลังได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดกฎระเบียบและเงื่อนไข รวมถึงค่าธรรมเนียมพิเศษในการโอนถ่ายกรรมสิทธิ์ โดยจะมีการประเมินราคาซื้อขายอีกครั้งหนึ่ง การผลักดันเรื่องนี้จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ดินที่ไม่ได้มีการพัฒนามาหลายทศวรรษ ซึ่งจะครอบคลุมที่ดินในรัฐมหาราษฏระจำนวนกว่า 100,000 แปลง ยกเว้นที่ดินสาธารณประโยชน์ เช่น โรงพยาบาล ศูนย์กีฬา สถาบันการศึกษาและสโมสรกีฬา รบ. ต้องการให้ประชาชนเห็นว่า รบ. ทำเพื่อประชาชน         โดยจะเอื้อประโยชน์ต่อชาวเมืองมุมไบที่ได้รับที่ดินเพื่อการพักอาศัยและการใช้เชิงพาณิชย์โดยการเช่าและการได้มาของการเช่าที่ดินแบบระยะยาว(ตลอดชีวิต) ซึ่งในปัจจุบันแปลงทีดินที่ได้รับการอนุญาตให้เช่าสามารถใช้ทำกิจกรรมได้ตามที่ระบุไว้ในสัญญาเช่าโดยผู้เช่าจ่ายค่าเช่าเป็นรายปีตามระยะเวลาที่ระบุ

         ความพยายามในเรื่องการปฏิรูปที่ดินและการใช้ที่ดินได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2555 รบ. มหาราษฏระพยายามที่จะออกนโยบายให้สามารถเช่าซื้อที่ดินได้โดยนอกเหนือจากการจ่ายค่าเช่าแล้วจะต้องจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมพิเศษเพิ่มเติม (premium) ซึ่งการริเริ่มในเรื่องนี้จะมีส่วนช่วยในการแก้ไขเรื่องการใช้ทีดินที่ผิดประเภทหรือไม่ได้รับอนุญาต ทั้งนี้ ข้อมติเรื่องนี้จะมีการผ่านเป็นกฎหมายโดยปรับแก้บางมาตราใน พรบ. Maharashtra Land Revenue และคาดว่า กม. ใหม่จะเริ่มบังคับใช้ในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า