อินเดียประกาศภารกิจเสริมสร้างทักษะคนอินเดีย 400 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 2022

อินเดียประกาศภารกิจเสริมสร้างทักษะคนอินเดีย 400 ล้านคนภายในปี ค.ศ. 2022

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 ส.ค. 2558

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 ส.ค. 2558

| 1,639 view

เอกสารประกอบ

information-20150809-230307-843820.pdf