สถานการณ์ข้าวในประเทศอินเดีย ประเดือนกันยายน 2557

สถานการณ์ข้าวในประเทศอินเดีย ประเดือนกันยายน 2557

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ต.ค. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ต.ค. 2557

| 592 view

เอกสารประกอบ

information-20141017-164534-451159.pdf