สภาส่งเสริมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับอินเดียเรียกร้องรัฐบาลให้ลดภาษีนำเข้าทองคำ

สภาส่งเสริมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับอินเดียเรียกร้องรัฐบาลให้ลดภาษีนำเข้าทองคำ

20 มิ.ย. 2557

590 view

เอกสารประกอบ

information-20140620-125308-288856.pdf