สภาส่งเสริมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับอินเดียเรียกร้องรัฐบาลให้ลดภาษีนำเข้าทองคำ

สภาส่งเสริมการส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับอินเดียเรียกร้องรัฐบาลให้ลดภาษีนำเข้าทองคำ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มิ.ย. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 809 view

เอกสารประกอบ

information-20140620-125308-288856.pdf