รัฐบาลอินเดียเตรียมเปิดเสรี FDI ในอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

รัฐบาลอินเดียเตรียมเปิดเสรี FDI ในอุตสาหกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 มิ.ย. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 659 view

เอกสารประกอบ

information-20140613-123402-814636.pdf