อินเดียตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณหน้า

อินเดียตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณหน้า

4 มิ.ย. 2557

350 view

เอกสารประกอบ

information-20140604-195112-831758.pdf