อินเดียตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณหน้า

อินเดียตั้งเป้าส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเล 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปีงบประมาณหน้า

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 มิ.ย. 2557

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 มิ.ย. 2557

| 464 view

เอกสารประกอบ

information-20140604-195112-831758.pdf