พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลดิวาลีของผู้บริโภคชาวอินเดียเปลี่ยนแปลงไป

พฤติกรรมการใช้จ่ายในช่วงเทศกาลดิวาลีของผู้บริโภคชาวอินเดียเปลี่ยนแปลงไป

14 พ.ย. 2555

696 view

เอกสารประกอบ

information-20121114-210847-303088.pdf