ชาวอินเดียผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่เข้าสู่อินเตอร์เนทได้ใช้เวลาดูโทรทัศน์และอ่านหนังสือน้อยลง

ชาวอินเดียผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่เข้าสู่อินเตอร์เนทได้ใช้เวลาดูโทรทัศน์และอ่านหนังสือน้อยลง

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2555

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 757 view

เอกสารประกอบ

information-20120808-212234-746165.pdf