วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ม.ค. 2566

| 1,213 view
10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก
ข้อปฏิบัติและข้อพึงระวังก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ
1. Information
ศึกษาเกี่ยวกับประเทศที่จะเดินทางไปให้รอบคอบโดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย อาหาร และสภาพอากาศ
 
2. Passport
เก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัว และถ่ายสำเนาอย่างน้อย 1 ชุด เพื่อใช้ยามฉุกเฉิน
 
3. Visa
อายุของวีซ่าแต่ละประเทศแตกต่างกัน ควรตรวจดูระยะเวลา หากวีซ่าขาดอายุ อาจถูกปรับ จำคุกและถูกส่งตัวกลับประเทศไทย
 
4. Hotline
พกหมายเลข Hotline และ ที่อยู่ของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยที่ไป เพื่อใช้ติดต่อในกรณีเร่งด่วน
 
5. Travel Insurance
ควรทำประกันการเดินทางให้ครอบคลุมอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย เพื่อลดภาระทางการเงินกรณีที่เกิดเหตุไม่คาดคิด
 
6. Illegal Items
ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่น เว้นแต่จะได้ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองแล้ว ว่าไม่เป็นของที่ผิดกฎหมาย
 
7. Liquids
ตรวจสอบปริมาณของเหลวก่อนถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มล. ต่อ 1 ชิ้น และเมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 1,000 มล. (1 ลิตร)
 
8. Accommodation
หากพำนักในต่างประเทศเป็นระยะเวลานานให้แจ้งลงทะเบียนคนไทยที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทย เพื่อให้ความช่วยเหลือยามฉุกเฉิน
 
9. Immigration
ด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจสอบถามถึงวัตถุประสงค์การเดินทางและหลักฐานการสำรองห้องพักหรือจำนวนเงินที่ถือเข้า-ออกประเทศ
 
10. Danger
สามารถขอความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของไทยทุกแห่ง
 
ดูคลิปแนะนำที่นี่ --> https://youtu.be/2C7jttEBQzg
 
No photo description available.