วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2566

| 1,309 view
Warning_Import_of_Gold_and_Currency
เนื่องจากกฎหมายอินเดีย⛔️ห้าม⛔️ชาวต่างชาตินำทองคำเข้าประเทศอินเดีย และนักท่องเที่ยวได้รับอนุญาตให้นำเครื่องประดับเข้าอินเดียเฉพาะที่ใช้ส่วนตัวเท่านั้น โดยกฎหมายไม่ได้ระบุมูลค่าเครื่องประดับ (ที่มีทองคำ) ที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถนำเข้าอินเดียไว้อย่างชัดเจน ดังนั้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยระมัดระวังเรื่องการนำทองคำเข้าอินเดีย และหลีกเลี่ยงการถูกกักตัวเพื่อดำเนินคดี และชำระภาษีศุลกากรรวมทั้งค่าปรับ จึง❌ไม่แนะนำ❌ให้คนไทยใส่เครื่องประดับทอง (สร้อยทอง) เข้าประเทศอินเดีย เพราะอาจทำให้มีความผิดข้อหาลักลอบขนทองคำเข้าประเทศอินเดียโดยไม่สำแดง มีโทษทั้งจำคุกและปรับ
นอกจากทองคำแล้ว กฎหมายอินเดียยังห้ามนักท่องเที่ยวนำเงินรูปีอินเดียเข้าหรือออกประเทศอินเดียอีกด้วย กรณีมีธนบัตรเงินตราต่างประเทศมูลค่า 💵เกิน 5,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า หรือหากมีเงินตราต่างประเทศที่เป็นธนบัตร รวมกับเงินตราในรูปแบบอื่นแล้วมีมูลค่า💵เกิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือเทียบเท่า จะต้องสำแดงแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร
นอกจากนี้ ทางการอินเดียยังอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางออกจากประเทศ
อินเดียนำเงินตราต่างประเทศออกไปได้❌ไม่เกิน❌จำนวนเงินตราต่างประเทศที่นำเข้ามาด้วย
หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านสายด่วนกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 02 572 8442 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
หรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการอินเดียได้ที่ https://www.newdelhiairport.in/.../guide_for_travellers...