วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2565

| 1,592 view

การขอหนังสือรับรองความประพฤติ (สถานะ พ.ย. 2565)

สามารถส่งทางไปรษณีย์ หรือ ติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่ :

ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล

ที่อยู่ : อาคาร 6 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02 205 1823
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 8.30 น. – 16.30 น.
ปิดทำการ : เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดประจำปี

เว็บไซต์ศูนย์บริการออกหนังสือรับรองความประพฤติ กองบัญชาการตำรวจสันติบาล 

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รายละเอียดเพิ่มเติม รายการเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอหนังสือรับรองความประพฤติ และแบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ: