คณะแพทย์ ร.พ. สมิติเวช เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

คณะแพทย์ ร.พ. สมิติเวช เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ก.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 370 view

IMG_4674  IMG_4627 IMG_4640 IMG_4653

วันที่ 28 มิ.ย. 2565 นพ. สุรพงษ์ ลูกหนุมารเจ้า ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและโครงการ กลุ่ม ร.พ. สมิติเวชและบีเอ็นเอช บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ได้นำคณะเข้าเยี่ยมคารวะนายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ในโอกาสเดินทางมาขยายธุรกิจด้านการให้บริการทางการแพทย์ที่เมืองมุมไบ และหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการส่งเสริมความร่วมมือทางการแพทย์และการให้บริการด้านสุขภาพระหว่างไทยกับอินเดีย

โอกาสนี้ นพ. สุรพงษ์ฯ และคณะ ได้มอบเครื่องตรวจสุขภาพระยะไกล TytoCare ให้แก่สถานกงสุลใหญ่ฯ จำนวน 2 เครื่อง ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผู้ป่วยสามารถวัดไข้ อัตราการเต้นของหัวใจ และส่องกล้องเข้าไปในบริเวณช่องปากของตนเอง เพื่อส่งข้อมูลการตรวจด้วยตัวเองพร้อมภาพจากกล้องให้กับทีมแพทย์และพยาบาลของ รพ. สมิติเวชฯ ผ่าน application ซึ่งเมื่อแพทย์ได้รับข้อมูลแล้ว ก็จะสามารถให้คำปรึกษากับผู้ป่วยผ่านทาง application ดังกล่าวและให้การรักษาและสั่งยา โดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางเข้ารับการตรวจที่ รพ. ซึ่ง สกญ.ฯ จะนำอุปกรณ์ดังกล่าวใช้ประโยชน์ในงานบริการด้านกงสุลต่อไป