กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 มิ.ย. 2565

| 328 view

- เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2565 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยกงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในการถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่ม จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และลงนามในสมุดลงนามถวายพระชัยมงคล พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย และคู่สมรสเข้าร่วมด้วย

- เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2565 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ป่วยสูงอายุและถูกทอดทิ้งที่อยู่ภายใต้การดูแลขององค์กรการกุศล King George V Memorial เมืองมุมไบ จำนวน 50 คน และเมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2565 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้มอบของใช้จำเป็นและรถเข็นสำหรับผู้ป่วยให้แก่ผู้แทนองค์กรการกุศล King George V Memorial เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ