การพัฒนาพื้นที่รอบทางด่วน Nagpur-Mumbai Supercommunication Expressway

การพัฒนาพื้นที่รอบทางด่วน Nagpur-Mumbai Supercommunication Expressway

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ค. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 4,306 view

รบ. รัฐมหาราษฏระจะพัฒนาพื้นที่รอบทางด่วน Nagpur-Mumbai Supercommunication Expressway ซึ่งตัดผ่านเขต Vidarbha เขต Marathwada และเขต North Maharashtra ความยาวเท่ากับ 690 กม. จำนวน 8 เลน ใช้เงินลงทุน 30,000 ล้านรูปี เพื่อสร้างรถไฟฟ้าในเมืองนาคปูร์ เมืองอัมราวาตีและเมืองออรังคาบาด และพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในชุมชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ได้แก่ Akola, Buldhana, Yavatmal, Wardha, Washim, Beed, Latur, Hingoli, Jalna, Nanded, Parbhani, Osmanabad, และชานเมืองนาคปูร์

นาย Devendra Fadnavis มุขมนตรีรัฐมหาราษฏระกล่าวว่า การสร้างทางด่วน Nagpur-Mumbai นอกจากจะช่วยลดระยะเวลาเดินทางระหว่างเมืองนาคปูร์กับเมืองมุมไบแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสให้พื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญได้รับโอกาสและประโยชน์จากการเติบโตทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร และสามารถเข้าถึงท่าเรือ Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) ที่เมืองมุมไบได้เร็วขึ้น เนื่องจากเส้นทางช่วยลดระยะเวลาจากท่าเรือถึงเมืองนาคปูร์ภายในเวลา 8 ชม. และถึงเมืองออรังคาบาดภายในเวลา 4 ชม. ทางด่วนจะเปิดให้บริการในปี 2019 โดยจะเร่งกระบวนการในการเวรคืนพื้นที่เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร รวมทั้งการดำเนินโครงการเก็บกักน้ำเพื่อช่วยสนับสนุนด้านเกษตรกรรม

นอกจากนี้ รัฐกับเอกชน (Public – Private Partnership) ร่วมกันดำเนินโครงการ “Farm to Fashion” จากฝ้ายดิบสู่การผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้เกิดการเติบโตทางอุตสาหกรรมการเกษตร รวมทั้งรัฐฯ จะสร้างศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเพิ่มอีก 2 แห่งที่ตำบล Jalna เขต Marathwada และตำบล Wardha เขต Vidarbha รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพื่อแสวงบุญ เช่น วัด Kapaleshwar, วัด Kalaram, วัด Navshya Ganpati, และวัด Ganga Godavari