นิทรรศการออนไลน์ "๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

นิทรรศการออนไลน์ "๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"

21 ต.ค. 2563

227 view

นิทรรศการออนไลน์ "๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี" เนื่องในโอกาสครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนคริทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการ เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของปวงชนชาวไทย กรุณา click ชมนิทรรศการ https://120years-of-her-royal-highness-princess-srinagarindramahidol.com/th 

สมเด็จย่าArtboard_1_3x-100