ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ฉบับที่ 3/2563

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ฉบับที่ 3/2563

18 พ.ค. 2563

1,370 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ฉบับที่ 3/2563
เรื่อง แนวทางการให้บริการกงสุลระหว่างการขยายระยะเวล มาตรการ lockdown
สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ขอแจ้งแนวทางการให้บริการกงสุลระหว่างการขยายระยะเวลามาตรการ lockdown ระหว่างวันที่ 15 เม.ย. - 3 พ.ค. 63 ดังนี้
1. บริการคุ้มครองและดูแลคนไทย ประชาชนชาวไทยไทยในเมืองมุมไบ รัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐกัว และรัฐมัธยประเทศ โปรดติดตามข้อมูลข่าวสารที่สำคัญได้ทาง Facebook Page ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ www.facebook.com/thaiconsulatemumbai และในกรณีเร่งด่วนที่ต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขฉุกเฉิน +91 98202 93349 หรืออีเมล์ thaiconsularmumbai@gmail.com
2. การให้บริการนิติกรณ์ หนังสือเดินทาง และบริการทะเบียนราษฏร ให้บริการเฉพาะกรณีจำเป็นเร่งด่วน โดยผู้ขอรับบริการจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า ที่เบอร์ +91 98202 93349 หรืออีเมล์ thaiconsularmumbai@gmail.com