ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เนื่องในวันฉัตรมงคล 2563

4 พ.ค. 2563

583 view

สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอเชิญชวนพสกนิกรไทยในรัฐมหาราษฏระ รัฐคุชราต รัฐมัธยประเทศ และรัฐกัว ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563 โปรดคล้ิกที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEW5Xm_D6CSkshBGwFhKWJ6Z6a2xIcHavoMQoJjFonOrAONA/viewform?vc=0&c=0&w=1 เพื่อลงนามในสมุดถวายพระพรออนไลน์ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 10 พฤษภาคม 2563