สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดเที่ยวบินพิเศษเคลื่อนย้ายคนไทยในเขตอาณากลับประเทศไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ จัดเที่ยวบินพิเศษเคลื่อนย้ายคนไทยในเขตอาณากลับประเทศไทย

30 เม.ย. 2563

693 view

วันที่ 29 เม.ย. 2563 สกญ. ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับทีมประเทศไทย รัฐบาลกลางอินเดีย รัฐบาลท้องถิ่น รัฐมหาราษฏระ รัฐมัธยประเทศ และรัฐคุชราต จัดเที่ยวบินพิเศษเคลื่อนย้ายคนไทยในเขตอาณาจำนวน 188 คน กลับภูมิลำเนา โดยได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานท้องถิ่น อาทิ ตำรวจ ตม. และสายการบินแอร์ เอเชีย ในการพาคนไทยกลุ่มดังกล่าวกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ เที่ยวบินพิเศษนี้เดินทางถึงท่าอากาศดอนเมืองในวันที่ 29 เม.ย.2563 แล้วเมื่อเวลา 20.40 น.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ