ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่องการระงับการตรวจลงตรา Visa On Arrival และระงับการยกเว้นวีซ่า

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่องการระงับการตรวจลงตรา Visa On Arrival และระงับการยกเว้นวีซ่า

13 มี.ค. 2563

200 view

เอกสารประกอบ

news-20200313-174722-190161.jpg