สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

26 ต.ค. 2564

101 view

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ