พิธีมอบเงินสนับสนุนองค์กร Rescue Foundation

พิธีมอบเงินสนับสนุนองค์กร Rescue Foundation

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2566

| 140 view
- เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดพิธีมอบเงินสนับสนุนองค์กร Rescue Foundation ณ ที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยมีนายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในการมอบเงินสนับสนุนให้แก่ตัวแทนจากองค์กร Rescue Foundation ได้แก่ นาง Triveni Acharya ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานองค์กรฯ และนาง Urja Chavda ผู้จัดการโครงการ พร้อมนี้เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
- การมอบเงินสนับสนุนองค์กรในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสององค์กร ซึ่งมีภารกิจร่วมกันในการเสริมสร้างพลังชีวิตและส่งเสริมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชนของทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภารกิจงานด้านคุ้มครองคนไทย
IMG_8297 IMG_8295   IMG_8299   IMG_8307  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ