ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มตลาด MICE พบหารือกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มตลาด MICE พบหารือกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 ส.ค. 2565

| 62 view

เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2565 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ เมืองมุมไบ เชิญผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มตลาด MICE พบหารือเพื่อทำความรู้จักและร่วมกันแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มตลาด MICE (Incentive Group) ในอินเดียภาคตะวันตก

42768 42765   IMG_4944   IMG_4947