ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การลดจำนวนวันกักกันบุคคลเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ฉบับที่ 1/2564 เรื่อง การลดจำนวนวันกักกันบุคคลเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,144 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

ฉบับที่ 1/2564

เรื่อง การลดจำนวนวันกักกันบุคคลเมื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

...........................................................

ด้วยคณะกรรมการบริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้พิจารณาลดจำนวนวันกักกันตัวสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
เป็นต้นไป ดังนี้

  1. ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนดของไทย ที่มีเอกสารรับรองครบตามเกณฑ์อย่างน้อย 14 วัน จะต้องเข้ารับการกักกันตัวไม่น้อยกว่า 7 วัน โดยวัคซีนที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และรายชื่อวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขได้ให้การรับรองเฉพาะสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยมีดังนี้

- CoronaVac (Sinovac Biotech Ltd.)

- AstraZeneca หรือ Covishield (AstraZeneca & University of Oxford / SK Bioscience (Korea) / Siam Bioscience / Serum Institute of India (SII))

- Pfizer – BioNTech COVID-19 หรือ Comimaty (Pfizer Inv., & BioNTech)

- Janssen หรือ Janssen/Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson Services, Inc.)

- Moderna (Moderna Inc.)

- Sinopharm หรือ COVILO (Sinopharm Co., Ltd.)

- Sputnik V (Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology)

  1. ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนดของไทย จะต้องเข้ารับการกักกันตัวไม่น้อยกว่า
    10 วัน
  2. ผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่ได้รับวัคซีน ที่เดินทางเข้าประเทศไทยพร้อมกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล จะต้องเข้ารับการกักกันโดยมีกำหนดระยะเวลาเช่นเดียวกับบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ได้รับวัคซีนภายในประเทศอินเดียแนบเอกสาร Vaccine Certificate ที่ได้รับจากเวปไซต์ CoWin ในขณะลงทะเบียนขอรับ COE

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

4 ตุลาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ