งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

งานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

วันที่นำเข้าข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ธ.ค. 2566

| 726 view
เมื่อค่ำของวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๖ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดงานเลี้ยงรับรองวันชาติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณดาดฟ้า Jade Sky, Jade Garden, อาคาร Nehru Centre เมืองมุมไบ โดยมีคณะทูตและแขกต่างประเทศ ตลอดจนภาคเอกชนไทย และคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานดังกล่าวรวมกว่า ๒๕๐ คน โดยมีนายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และนาง Manisha Patankar-Mhaiskar ตำแหน่ง Additional Chief Secretary and Chief Protocol Officer, General Administration Department ผู้แทนของรัฐบาลรัฐมหาราษฏระ เป็นแขกเกียรติยศฝ่ายอินเดีย
โอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสำคัญของวันที่ ๕ ธ.ค. ของไทย พร้อมทั้งกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดจนความสำคัญของพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่าง ๆ รวมถึงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ไทย-อินเดียที่แน่นแฟ้นและยาวนาน และแสดงความมุ่งมั่นของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะส่งเสริมและเพิ่มพูนความร่วมมือของทั้งสองประเทศให้มากยิ่งขึ้น โดยได้กล่าวถึงความสำเร็จของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในการดำเนินการผลักดันโครงการต่าง ๆ ตลอดช่วงปีที่ผ่านมา อาทิ โครงการด้านการค้า การลงทุน และการส่งเสริมการท่องเที่ยว นอกจากนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้แจ้งแผนการดำเนินกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ในปี ๒๕๖๗ เช่น Thailand Week และ Top Thai Brand เป็นต้น
ภายในงานเลี้ยงรับรองสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง อาทิ (๑) นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๒) ซุ้มแสดงสินค้าไทย ภายใต้ Thai Select โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ณ เมืองมุมไบ (๓) ซุ้มสาธิตการแกะสลักผักผลไม้ของไทย และ (๔) ซุ้มสาธิตการทำอาหารไทย อาทิ ส้มตำ ลาบไก่ ผัดไทย รวมทั้งขนมไทย เช่น ทองหยอด ฝอยทอง และเม็ดขนุน เป็นต้น
PUN01907 PUN01971   PUN01994   _JLS8333_(1)   _JLS8330_1   PUN02156   PUN02018   PUN02128   PUN02149   PUN02323  
-------------------------------
On the evening of 30 November 2023, the Royal Thai Consulate-General in Mumbai organized a National Day reception at the Jade Sky Rooftop, Jade Garden, Nehru Center Building, Mumbai. The event commemorated the Birthday Anniversary of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, celebrating National Day and Father's Day. Over 250 people attended, including members of the consular corps, foreign guests, the Thai and Indian private sector, and Thai residents within the consular area.
Mr. Donnawit Poolsawat, Consul-General, presided over the opening speech, with Mrs. Manisha Patankar-Mhaiskar, Additional Chief Secretary and Chief Protocol Officer of the General Administration Department, representing the Government of Maharashtra as the guest of honor on the Indian side.
During the occasion, the Consul-General delivered a speech highlighting the significance of December 5th in Thailand and paid tribute to His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great. He emphasized the importance of royal-initiated projects and the philosophy of Sufficiency Economy. Additionally, he underscored the enduring Thailand-India relationship, expressing the Consulate-General's commitment to further promote cooperation between the two countries. The Consul-General highlighted the success of various projects in trade, investment, and tourism promotion over the past year. He also outlined the Consulate-General's activity plans for 2024, including Thailand Week and Top Thai Brand initiatives.
As part of the reception, the Consulate-General organized related exhibitions, featuring an Exhibition in honor of His Majesty King Bhumibol Adulyadej the Great, a Thai product display booth under Thai Select by the Thai Trade Office in Mumbai, a Thai fruit and vegetable carving demonstration booth, and a Thai Food demonstration booth by Thai Chefs from Consul-General's residence and DY Patil University. The demonstrations included popular Thai dishes such as Papaya Salad, Chicken Larb, Pad Thai, as well as Thai desserts like Thong Yod, Foi Thong, and Med Khanoon, among others.
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ