กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

12 ต.ค. 2563

220 view

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

 

             เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. สกญ.ฯ ได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓   ณ ที่ทำการ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ดังนี้

๑. สกญ. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานประดับพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจัดพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคม โดยนายธนวัต ศิริกุล   กงสุลใหญ่ฯ ได้วางพวงมาลา และนำผู้เข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย ข้าราชการสำนักงานทีมประเทศไทยในเมือง    มุมไบ และชุมชนคนไทย ถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล  อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (๓ ลา) โดยพร้อมเพรียงกัน  

๒. พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยนายธนวัต ศิริกุล กงสุลใหญ่ฯ และผู้เข้าร่วมพิธีได้ถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้เข้าร่วมพิธีถือเทียนและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา ๘๙ วินาที

--------------------------------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ