กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ต.ค. 2566

| 677 view

เมื่อวันที่ ๑๒ ต.ค. ๒๕๖๖ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายดนย์วิศว์ พูลสวัสดิ์ กงสุลใหญ่ฯ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ ถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ฯ กล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา ๘๙ วินาที โอกาสนี้ ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่และทีมประเทศไทยเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ที่ทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ

IMG_8455 IMG_8458   IMG_8466   IMG_8478   IMG_8482   IMG_8487   1148894E-60DA-4D59-900B-32DB6EF6ADB9   A6868DB9-68F2-4E2B-A6A6-E5D1EC27B093_1   S__11010524  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ