การต่อขยายมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอินเดีย

การต่อขยายมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2567

| 523 view
คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอินเดียและไต้หวัน ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการท่องเที่ยว ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน 30 วัน (ผ. 30) เป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค - 11 พ.ย. 2567
.
The Royal Thai Government has approved the extension of the temporary tourist visa exemption scheme for holders of ordinary passports (or travel document holders) of India and Taiwan to enter and stay within the Kingdom of Thailand for a period not exceeding 30 days. The scheme is a continuation of the scheme imposed from 10 November 2023 – 10 May 2024 and will be effective from 11 May to 11 November 2024.
Extension_of_Special_Visa_Exemption_for_Indian_Tourists
S__16629802 S__16629800  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ