มาตรการป้องกันความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของรัฐมหาราษฏระ

มาตรการป้องกันความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ของรัฐมหาราษฏระ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 1,345 view

          รบ. มหาราษฏระกำลังจะจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันเครือข่ายออนไลน์จากการโจมตีทางคอมพิวเตอร์  โดย รบ. มหาราษฏระพยายามผลักดันให้เกิดระบบธรรมภิบาลออนไลน์ (e-governance) และการทำธุรกรรมกับภาครัฐออนไลน์ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการโจมตีระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยจะมีการจัดตั้งศูนย์รักษาความปลอดภัยซึ่งจะปฏิบัติหน้าที่คล้ายกับกำแพงป้องกัน (firewall) เครือข่ายออนไลน์ของภาครัฐ

         โดยที่การทำธุรกรรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น จึงเกิดความเสี่ยงเรื่องข้อมูลที่จะศูนย์หาย และการโจมตีทางไซเบอร์ (cyber attack) ดังนั้น ศูนย์ดังกล่าวที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่จะทำหน้าที่ตรวจสอบความผิดปกติในระบบออนไลน์ และจะมีการถอดรหัสธุรกรรมที่น่าสงสัยและรายงานไปที่หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ปลายปีนี้ รบ.มหาราษฏระจะเปิดตัวโครงการนำร่องออนไลน์หลายโครงการ รวมทั้งจะเพิ่มเครือข่ายออนไลน์    โดยจะดำเนินการควบคู่ไปกับมาตรการด้านรักษาความปลอดภัย  ดังนั้น ธุรกรรมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้น และมีการเชื่อมต่อรองรับฐานข้อมูลหลายระบบและหลายเครือข่ายจำเป็นที่จะต้องมีระบบความปลอดภัยที่มั่นคงแข็งแกร่ง

         ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมา รบ. มหาราษฏระได้สร้างบริการออนไลน์โดยเป็นการเชื่อมต่อการให้บริการ กว่า 158 การบริการเพื่อให้เป็นไปตามโครงการสิทธิการเข้าถึงบริการ (Right to Services) และระบบการให้บริการแบบชุมทาง (Apple Sakar Portal) ซึ่งเป็นเวบท่าที่ให้บริการครอบคลุมลักษณะคล้ายร่มซึ่งรวบรวม  เวบไซต์ของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้อยู่ภายใต้ พรบ.สิทธิการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารออนไลน์ (Right to Information Online Act)