รบ. มหาราษฏระจะลงนามความตกลงด้านการให้บริการเครื่องบินพยาบาลฉุกเฉิน

รบ. มหาราษฏระจะลงนามความตกลงด้านการให้บริการเครื่องบินพยาบาลฉุกเฉิน

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 มี.ค. 2559

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2565

| 1,283 view

เดือน ก.พ. 2559 ที่ผ่านมา รบ. มหาราษฏระได้ลงนามความตกลงกับบริษัทเอกชน ชื่อ MAB Aviation Pvt. Ltd. ที่ให้บริการเช่าเครื่องบินประเภทเหมาลำ ในการให้บริการทางการแพทย์ทางเครื่องบินโดยมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการขนย้ายผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็ว เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพทางการเงิน (high net worth individual) และกลุ่มลูกค้าจากต่างประเทศ เป็นการให้บริการทางการแพทย์ทางเครื่องบินเป็นครั้งแรกของอินเดีย ระยะแรกใช้เครื่องบิน 3 ลำ ดำเนินการตามเมืองใหญ่ของรัฐมหาราษฏระและรัฐใกล้เคียง เช่น ออรังคาบาด นาคปู ภูพเนศวร  เบลกอมและไมสูร์  และต่อไปจะเพิ่มเครื่องบิน 10 ลำ โดยครอบคลุมรัฐแคชเมียร์ถึงเมืองคันนิยากุมารี ซึ่งมีพื้นที่การให้บริการกว่า 500 กิโลเมตร ใช้เวลาบินประมาณ 45 นาที ระหว่าง 2 จุดหมาย  และค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 60,000 รูปี ในกรณีที่ทำการบินจากเขตที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ไปยังเมืองใหญ่ จะมีค่าใช้จ่ายสูงถึง 200,000 รูปี แต่ยังถูกกว่าเมื่อเปรียบเที่ยบกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ประมาณ 650,000-800,000 รูปี  

สำหรับเส้นทางจากนอกประเทศ กำหนดครอบคลุม 3 จุดหมายได้แก่ เมืองโจฮันเนสเบริก์ ตะวันออกลางและเอธิโอเปีย บริษัทฯ คาดหวังว่าจะสามารถทำรายได้ในการรักษาพยาบาลทางการแพทย์ทางเครื่องบินจากกลุ่มลูกค้าในตะวันออกกลางและแอฟริกาที่ต้องการจะมารักษาพยาบาลในอินเดีย เครื่องบิน 1 ลำ สามารถขนย้ายผู้ป่วยได้สูงสุด 30 ราย ญาติ 70 คน รวมแพทย์ บริษัทฯ จะจัดตั้งศูนย์รับเรื่องตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจะพิจารณาดำเนินการเรื่องเส้นทางสีเขียว สำหรับการขึ้นลงฉุกเฉินได้รับสิทธิก่อน รวมทั้งจะร่วมกับบริษัทประกันชีวิตให้ครอบคลุมเรื่องการให้บริการเครื่องบินพยาบาลแบบฉุกเฉิน ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงการบริการได้มากขึ้น และจะร่วมกับสถานพยาบาลในเมืองใหญ่ในการให้บริการการแพทย์แบบครอบคลุม รวมทั้งผลักดันให้มีการใช้เเครื่องบินเพิ่มเป็นจำนวน 15 ลำ ภายในปี พ.ศ. 2569