การปรับเปลี่ยนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

การปรับเปลี่ยนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 1,552 view

📣 สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยเพิ่มเติม ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2565 ดังนี้

  1. ยังคงระงับการลงทะเบียน Thailand Pass ใหม่สำหรับผู้เดินทางแบบ Test and Go สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับการอนุมัติ Thailand Pass แบบ Test and Go เรียบร้อยแล้ว ยังสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามมาตรการเดิมและตามวันเวลาที่ขออนุมัติ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
  2. การเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถทำได้ 2 วิธี คือ

🔹Alternative Quarantine ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว จะต้องกักตัว 7 วัน ผู้ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 โดส หรือยังไม่ได้รับวัคซีน ต้องกักตัว 10 วัน

🔹การเดินทางเข้าพื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (Sandbox) ในประเทศไทย สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบ 2 โดส สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปนี้ โดยไม่ต้องกักตัวเป็นเวลา 7 วัน

 📍ภูเก็ต (ทั้งจังหวัด) ผู้เดินทางจะต้องมาด้วยเที่ยวบินตรงเข้าสนามบินภูเก็ต

 📍สุราษฎร์ธานี (เฉพาะเกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า) ผู้เดินทางจะต้องมาด้วยเที่ยวบินตรงเข้าสนามบินสมุย หรือเที่ยวบินในประเทศแบบ sealed route จากสนามบินสุวรรณภูมิ (เที่ยวบินที่ PG5125 / PG5151 / PG5171 โดยต้องออกตั๋วทั้งเส้นทางจากอินเดียไปยังปลายทางแบบ single booking เท่านั้น)

 📍พังงา (ทั้งจังหวัด) ผู้เดินทางจะต้องมาด้วยเที่ยวบินตรงเข้าสนามบินภูเก็ต

 📍กระบี่ (ทั้งจังหวัด) ผู้เดินทางจะต้องมาด้วยเที่ยวบินตรงเข้าสนามบินภูเก็ต

  1. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับ Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ โดยลงทะเบียนและศึกษาเอกสารที่ต้องใช้ได้ที่ tp.consular.go.th

4. ต้องแสดงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง ก่อนเดินทาง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ)